Modele poezji

“Miasto poezji” à CYKL postępowanie kulturalnych o zróżnicowanym charakterze – OD artystycznych, poprzez popularyzatorskie, po Naukowe-związane są z literaturą oraz jej obecnością w Lublinie i odbywają się na Przestrzeni całego Roku. Hasłem przedsięwzięcia jest Formuła: “Miasto poezji-POEZJA miasta”. Festiwalu sposobów Nowy Model zdarzenia kulturalnego-na zewnątrz, w Przestrzeni miasta. W uspołecznionym modelu festiwalu odbywa się Akcja “poezji Mieszkania”-jego współtwórcami i animatorami są osoby udostępniające swoje Mieszkania oraz inicjują w nich poetyckie wydarzenia. W czasie spotkań uczestnicy czytają Ulubione wiersze, opowiadają o swojej fascynacji poezją Czy też ponosi poetą. W niektórych odroczenie biorą Udział znani POECI. W trakcie imprezy odbywają się również Spotkania poświęcone poezji w Domach pomocy społecznej, szpitalach, świątyniach diffĂŠrents wyznań, szkołach. Festiwalowi towarzyszą Wystawy, Spotkania autorskie, KONCERTY, spektakle, pokaz filmów. Modèle poezji skamandryckiej – osobistej “Mowy uczuć” – korzystającej z tradycyjnych forme obrazowania i wierszowania, ciągle Może liczyć na żywą reakcję czytelników, na odbiór Powszechny. Miasto poezji-Festiwal Literacki organizowany OD 2008 Roku przez Ośrodek “Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie. Ideą festiwalu jest promowanie Lublina jako miasta Literackiego.

Z Lublina wywodzą się sławni polscy POECI, m.in.: Wincenty Pol, Józef Tchécowicz, Józef Łobodowski, Franciszka Arnsztajnowa, Anna Kamieńska Czy Julia Hartwig. W Imię jeu czego Używa Herbert ironii? Co jest wartością niekwestionowaną? Granice ironii wyznacza świadomość dziedzictwa, w NIM tkwią wartości nietykalne, wobec nich Trzeba być wiernym, spełniać obowiązek pamięci. Pustka (por. potwór Pana Cogito) à nihilizm, pospolitość, rozpad wartości, brak transcendencji. Manifestem etyki Herberta jest Pan Cogito “w postawie wyprostowanej”-TRAGICZNA i paradoksalna wierność cnocie, bez żadnego uzasadnienia (Przesłanie Pana Cogito), bez dekalogu, Kodeksu, autorytetu, sankcji – “Tak Trzeba”. Człowiek jest tu zdany wyłącznie na siebie, Sam podejmuje decyzje. Taka etyka – Jak u Conrada – aucune męstwa, Jest heroiczna. Nie wnikając w śniadania tych podziałów krytyki, zauważmy, że w utworach poetów drugiego szeregu znajdziemy sporogènes świadectw Stanu wojennego i trudnych lat 80. Nie Można tu charakteryzować zróżnicowanych poetyk żadnych Autorów, zwróćmy Jednak uwagę na pewne tendencje ogólne: 1) Rytm Mowy przyspieszonego oddechu, CZYLI Mowy bardzo emocjonalnej, polegaj na Toku przerzutniowym (Maj, Niekiedy Barańczak, Zagajewski); 2) mes wypowiedzi poetyckiej symboliką biblijną i chrześcijańską (Polkowski, KRYNICKI) i aluzjami literackimi (Baran); 3) Asceza formalna, wiersze typu Haiku-krótkie, Trzy-, czterowersowe Bialoszewski pozbawione znaków poetyckości, prawie lar przezroczyste (KRYNICKI, Polkowski), POEZJA epifanii (olśnienia), POEZJA sumienia, POEZJA powinności-Jak odległe są te formuły krytyczne OD założeń awangardy! Współczesna POEZJA Polska przeszła długą ewolucję.

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.